Jaký typ abraziva se využívá na pískování? A co je probůh pískování?

Napsal Michaela Brázdilová. Posted in Průmysl.

Stopy, Písek, Deset, Naboso, Pláž, Léto, Sandy

Pískování není nová hra pro děti na pískovišti, ale technika opracování a přípravy materiálů před dalším opracováním, či barvením. Jaké jsou rozdíly v typech abraziva na pískování a na co se využívají?
 

Princip pískování
Co je pískování a jak se provádí? Jsou tři typy pískování a to mobilní tryskací stroj, tryskací komory a pískovací boxy.
Vysokotlaká hadice používá vzduch a drobné částečky o velikosti písku na broušení a čištění povrchů, odstraňování starých vrstev barvy a špíny.
Je to rychlý a účinný způsob přípravy materiálů před dalším opracováním a lakováním.
Mobilní tryskací zařízení je třeba doplnit o odsávací zařízení, které ochrání pracovníky a prostředí před prachem, který se dostává do ovzduší při tomto procesu.

Typy abraziva
Typ abraziva se odvíjí od tvrdosti materiálu, který se obrušuje tryskáním. Od plastového pískování po diamanty, každý druh abraziva je využíván na jiný materiál a je nutné vědět o tvrdosti materiálů, aby nedošlo k poškození původního materiálu.

Existují úrovně pískování, které jsou předem dané v českých normách, konkrétně v ČSN ISO 8501-1. Podle wikipedie jsou jimi následující:

Sa 3 – Čištění tryskáním na čistý kov. Odstraní se veškeré viditelné stopy okují, rzi a jiných nečistot. Povrch vykazuje jednotný kovový vzhled.
Sa 2,5 – Čištění tryskáním na téměř čistý kov. Odstraní se viditelné okuje, rez a jiné nečistoty. Jakékoliv zbývající stopy znečištění se budou jevit pouze jako lehké skvrny ve formě ploch nebo pásů.
Sa 2 – Čištění tryskáním. Odstraní se viditelné nepřilnavé okuje, rez a jiné nečistoty. Všechny zbytky musí pevně ulpívat na podkladu.
St 2 – Ruční a mechanizované nástrojové čištění.Odstraní se špatně přilnavé okuje, rez a jiné nečistoty.
St 3 – Ruční a mechanizované nástrojové čištění. Obdobně jako při St2, ale povrch musí vykazovat zřetelný kovový lesk.