Jaký typ abraziva se využívá na pískování? A co je probůh pískování?

Napsal Dalibor Vachta. Posted in Průmysl.

Stopy, Písek, Deset, Naboso, Pláž, Léto, Sandy

Pískování není nová hra pro děti na pískovišti, ale technika opracování a přípravy materiálů před dalším opracováním, či barvením. Jaké jsou rozdíly v typech abraziva na pískování a na co se využívají?
 

Princip pískování

Co je pískování a jak se provádí? Jsou tři typy pískování a to mobilní tryskací stroj, tryskací komory a pískovací boxy.
Vysokotlaká hadice používá vzduch a drobné částečky o velikosti písku na broušení a čištění povrchů, odstraňování starých vrstev barvy a špíny.
Je to rychlý a účinný způsob přípravy materiálů před dalším opracováním a lakováním.
Mobilní tryskací zařízení je třeba doplnit o odsávací zařízení, které ochrání pracovníky a prostředí před prachem, který se dostává do ovzduší při tomto procesu.

Typy abraziva

Typ abraziva k pískování se odvíjí od tvrdosti materiálu, který se obrušuje tryskáním. Od plastového pískování po diamanty, každý druh abraziva je využíván na jiný materiál a je nutné vědět o tvrdosti materiálů, aby nedošlo k poškození původního materiálu.

Existují úrovně pískování, které jsou předem dané v českých normách, konkrétně v ČSN ISO 8501-1. Podle wikipedie jsou jimi následující:

Sa 3 – Čištění tryskáním na čistý kov. Odstraní se veškeré viditelné stopy okují, rzi a jiných nečistot. Povrch vykazuje jednotný kovový vzhled.
Sa 2,5 – Čištění tryskáním na téměř čistý kov. Odstraní se viditelné okuje, rez a jiné nečistoty. Jakékoliv zbývající stopy znečištění se budou jevit pouze jako lehké skvrny ve formě ploch nebo pásů.
Sa 2 – Čištění tryskáním. Odstraní se viditelné nepřilnavé okuje, rez a jiné nečistoty. Všechny zbytky musí pevně ulpívat na podkladu.
St 2 – Ruční a mechanizované nástrojové čištění.Odstraní se špatně přilnavé okuje, rez a jiné nečistoty.
St 3 – Ruční a mechanizované nástrojové čištění. Obdobně jako při St2, ale povrch musí vykazovat zřetelný kovový lesk.