Jak Češi vnímají reklamní nápisy

Napsal Dalibor Vachta. Posted in Top odkazy.

reklamni napisy

Česká marketingová společnost každoročně zkoumá postoje české veřejnosti k reklamě a výsledky z loňského roku poukázaly na řadu zajímavých faktů. Nejlépe Češi přijímají reklamu v místě prodeje, tzn. všechny reklamní nápisy informující o akcích, ochutnávky a další. Lidé u nás nejsou takovýmto druhem reklamy přesyceni, oceňují, že je na ně směřována v místech, kde jí do jisté míry potřebují a část dotázaných by si v obchodech dokonce přála větší počet reklamních sdělení.

Naopak televizní reklama většinu dotázaných obtěžuje. Komerční televize podle nich přehání počet a délku reklamních bloků a přáli by si, aby v této oblasti došlo k ještě většímu omezení. Reklamní nápisy v tisku jsou stále poměrně přijatelným druhem reklamy, lidé jimi nejsou ani z poloviny přesyceni tolik, jako právě televizní reklamou.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit