Přemýšlíte nad akvizicí? Přečtěte si o co se vlastně jedná

Napsal Dalibor Vachta. Posted in Firmy.

person wearing suit reading business newspaper

V současné době roste počet firem, které se rozhodnou pro akvizi. V našem článku si řekneme, co znamená pojem akvizice firem, a jaké jsou její druhy.

 

Co je to akvizice

Jedná se o proces, jehož účelem je nejčastěji získání určitého aktiva (jednat se může např. o osobu, věc či předmět). Akvizice má také dva způsoby pojetí. V ekonomice se jedná o právní i ekonomické spojení či chcete-li převzetí podniku. S tímto pojmem se také můžeme setkat ve finančnictví, kdy se jedná o získávání zákazníků osobním vyhledáváním a jednáním.

Druhy akvizice

Existují dva druhy akvizic:

Majetková akvizice

Zde se jedná o zakoupení majetku podniku jiným podnikem. Majetkem se rozumí jeho aktiva a závazky. Tímto krokem dojde ke spojení dvou podniků, nicméně nezmění se vlastnická struktura - dojde jen ke změně bilanční struktury.

Kapitálová akvizice

V tomto případě se jedná o zakoupení akcií nebo vlastnických podílů. Účelem je získání dostatečného vlivu ve společnosti a následní převzetí kontroly. Následkem je vznik ekonomické skupiny, jejichž členové jsou právně samostatní. Změní se tedy pouze vlastnická struktura.

Fúze

Akvizice velmi často předchází dalšímu kroku, a to je fúze. Tento pojem znamená spojení dvou společností do jedné. Buď může dojít k pohlcení kupované společnosti (v tomto případě zanikne kupovaná společnost) nebo k jejich splynutí (kdy dojde k vytvoření nového subjektu).

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit